​Historien bag kollegiet

​A. P. Møller er en selvejende institution.

Kollegiet er bygget for midler skænket af A. P. Møller og hustru Castine Mc-kinney Møller´s Fond til Almene Formål. Svendborg Kommune har skænket en velbeliggende grund og Fyns Amt et beløb svarende til grundværdien. De resterende byggeudgifter er skaffet ved låntagning.

​Kollegiet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Kollegiets vedtægter følger idemæssigt de standard vedtægter boligministeriet kræver fra statsstøttet kollegiebyggeri.

​Ifølge vedtægterne er Svendborg Byråd indsat som kontrollerende myndighed, hvad angår regnskab og drift m.v. af kollegiet. Kollegiet er tegnet og projekteret af arkitekt M.A.A. Folke Olsen, Svendborg.

Kollegianerne på A. P. Møller Kollegiet må indordne sig under det af bestyrelsen opstillede reglement og de bør være medlemmer af en kollegianerorganisation, der kan forhandle med bestyrelsen om forslag til ændringer i udstyr, drift og reglement.

Det er kollegiebestyrelsens håb, at dit ophold på A. P. Møller Kollegiet i Svendborg må skabe et godt arbejdsmiljø og gode rammer for dit studium.  

A. P. Møller Kollegiet
CVR: 41876417

A.P.Møller Kollegiet 96

5700 Svendborg - Åben i Google Maps