​Bestyrelsen

​Kollegiet ledes af bestyrelse bestående af 7 medlemmer der udpeges som følger:​

  • 2 vælges af uddannelsesinstitutionerne i Svendborg heraf den ene af de maritime skoler.
  • 1 vælges af rederiet Møller-Maersk A/S.

  • ​1 vælges af maritime virksomheder i Svendborg/erhvervsdrivende i Svendborg eller en med tilknytning til byrådet.

  • ​3 vælges blandt beboerne på A.P.Møller Kollegiet​.

Formand: Jens Frederiksen

Svendborg Søfartsskole

Tina Bimler   

Mærsk​

Søren Meyer

Nordic Marine Consult A/S

Kirsten Elkjær

Fynske Bank

Niklas Holm Enevoldsen​

Studerende og formand for beboerrådet

Kasper Middelhede Pedersen

Studerende

Eigil Mejhede Lindholm

Studerende 

​​Kollegiets vedtægter følger idemæssigt de standarder og vedtægter boligministeriet kræver fra statstøttet kollegiebyggeri. Ifølge vedtægterne er Svendborg Byråd indsat som kontrollerende myndighed, hvad angår regnskab og drift m.v. af kollegiet. Kollegianerne på A.P.Møller Kollegiet må indordne sig under det af bestyrelsen opstillede reglement. Beboerrådet kan forhandle med bestyrelsen om forslag til ændringer i udstyr, drift og reglement. Det er kollegiebestyrelsens håb, at dit ophold på A.P.Møller kollegiet må skabe et godt arbejdsmiljø og gode rammer for dit studie.

A. P. Møller Kollegiet
CVR: 41876417

A.P.Møller Kollegiet 96

5700 Svendborg - Åben i Google Maps